Erotikas

Naudojimo sąlygos

Bendrosios sąlygos Paskutinį kartą redaguota 2020 10 27 Sveiki atvykę į Erotikąs. Šios sąlygos reglamentuoja santykius tarp „Inviduali veikla“ 3920535. Ateities g 14, 28143 Sudeikiai , Lietuva. (toliau - „EROTIKAS“) ir jos telemedia paslaugų vartotojų ir klientų (toliau - Vartotojas). Jie apibrėžia sąlygas, kuriomis naudojamasi „Erotikas“ siūlomomis paslaugomis. 1. Sutarties dėl bendrųjų sąlygų priėmimas Sukurdamas „Erotikas“ paskyrą arba naudodamasis „Erotikas“ programa, naudodamasis mobiliuoju įrenginiu, mobiliąja programa ar kompiuteriu (toliau - „Paslauga“), Vartotojas sutinka su šiomis naudojimo sąlygomis. „Erotikas“ gali kartkartėmis keisti šią sutartį ir paslaugą. Tai galime padaryti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, atsižvelgdami į įstatymų ar kitų teisės aktų pakeitimus, naujas funkcijas ar verslo praktikos pokyčius. Naujausia versija visada yra galiojanti versija. Jei pakeitimai apims reikšmingus pakeitimus, turinčius įtakos jūsų teisėms ar pareigoms, mes pateiksime jums pagrįstą pranešimą apie tuos pakeitimus, pavyzdžiui, pranešimais per Paslaugą arba el. Jei po pakeitimų įsigaliojimo ir toliau naudojatės paslauga, sutinkate su pataisyta sutartimi. 2. Prieiga Prieiga prie „Erotikas“ duomenų bazės ir paslaugų suteikiama Vartotojui užsiregistravus. Registracijos metu naudojamas Vartotojo nurodytas slaptažodis ir pseudonimas. Registruojantis vartotojui reikia įvesti el. Pašto adresą ir visiškai užpildyti registracijos formą. Kaip alternatyvą, vartotojui siūloma prisijungimo funkcija iš trečiųjų šalių teikėjų (pvz., „Facebook Connect“). Registruojantis per trečiosios šalies teikėjo prisijungimo funkciją, atitinkami Vartotojo profiliai perkeliami į „Erotikas“ duomenų bazę. Registruodamasis per trečiosios šalies teikėjo prisijungimo funkciją, Vartotojas turi sutikti su atitinkamomis trečiosios šalies teikėjo sąlygomis. 3. Paslaugų apimtis „Erotikas“ suteikia vartotojams galimybę naudotis centrine duomenų bazių sistema per savo mobiliąją programą. Šioje duomenų bazės sistemoje yra profiliai ir informacija apie kitus vartotojus. Prisiregistravę ir sukūrę savo profilį, Vartotojai turi galimybę duomenų bazėje ieškoti kitų profilių. Vartotojai gali peržiūrėti kitų vartotojų profilius ir su jais susisiekti. Be to, „Erotikas“ prieigą prie duomenų bazės sistemos siūlo prieigą prie pasirinktų Vartotojų duomenų. Už atitinkamos Vartotojo pateiktos ir perduotos duomenų medžiagos turinį, tipą ir trukmę atsako tik Vartotojas. Erotikas teikia nemokamas ir mokamas paslaugas. Naudodamasis nemokama registracija, Vartotojas gali sukurti profilį, peržiūrėti kitų Vartotojų profilius ir skaityti kitų Vartotojų pranešimus. Taip pat Vartotojas gali nemokamai žymėti kitų Vartotojų profilius. Jei du Vartotojai žymi vienas kito profilį, tai rodoma abiem Vartotojams. Tai vadinamosios rungtynės. Be aukščiau išvardytų nemokamų paslaugų, Vartotojui siūloma už tam tikrą mokestį susisiekti su kitais Vartotojais ir rašyti jiems žinutes. Prieš teikiant šias Paslaugas, Vartotojas informuojamas apie Paslaugų išlaidas, turinį ir apimtį, kainą ir mokėjimo sąlygas. 4. Leidimas Nepilnamečiams ir asmenims, veikiantiems trečiosios šalies vardu, draudžiama naudotis „Erotikas“ paslaugomis. Jei Erotikas turi pagrindo įtarti, kad asmuo neturi teisės dalyvauti, Erotikas turi teisę patikrinti asmens asmens duomenis patvirtindamas jo tapatybę, paprašydamas oficialių dokumentų. Vartotojai, neturintys teisės dalyvauti, negali naudotis „Erotikas“ paslaugomis ir duomenų baze. Kurdamas paskyrą ir naudodamasis Paslauga, Vartotojas pareiškia ir garantuoja, kad: jie gali sudaryti privalomą sutartį su Erotikas; jie laikysis šios Sutarties ir visų taikomų vietos, valstybės, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų, taisyklių ir nuostatų; ir jie niekada nėra padarę sunkaus nusikaltimo ar už baudžiamą veiką (ar panašų nusikaltimą), seksualinio nusikaltimo ar smurtinio nusikaltimo ir nėra įtraukti į sekso nusikaltimą jokioje valstijos, federaliniame ar vietiniame seksualinių nusikaltėlių registre. 5. Laisvosios narystės nutraukimas a. Vartotojas turi teisę bet kada ištrinti savo profilį, nenurodydamas priežasčių. b. Be to, „Erotikas“ pasilieka teisę bet kuriuo metu nenurodydamas priežasčių atsisakyti Vartotojo registracijos c. Jei Vartotojas pažeidžia šias Bendrąsias sąlygas, „Erotikas“ gali bet kuriuo metu be įspėjimo nutraukti narystę d. Nutraukus narystę, visi operatoriaus įpareigojimai saugoti Vartotojo duomenis nustoja galioti, nebent pagal įstatymų numatytus saugojimo laikotarpius reikia juos saugoti. 6. Paslaugų modifikavimas „Erotikas“ visada stengiasi patobulinti paslaugą ir suteikti vartotojams papildomų funkcijų, kurios jiems atrodo patrauklios ir naudingos. Tai reiškia, kad laikas nuo laiko „Erotikas“ pristatys naujas produkto funkcijas ar patobulinimus ir pašalins kai kurias funkcijas, o jei šios priemonės neturi esminės įtakos Vartotojų teisėms ar pareigoms, „Erotikas“ gali tai padaryti be išankstinio įspėjimo Vartotojams. „Erotikas“ netgi gali visiškai sustabdyti Paslaugą, tokiu atveju „Erotikas“ iš anksto apie tai praneš Vartotojams, nebent tai užkerta kelią lengvinančios aplinkybės, pvz., Saugumo problemos. 7. Pirkiniai Be nemokamų paslaugų, „Erotikas“ siūlo Vartotojui įvairias mokamas paslaugas ir privalumus. Kiekvieną kartą naudodamasis šiomis Paslaugomis, Vartotojas užmezga naujus sutartinius santykius su Erotikas. Kiekvienas paslaugos naudojimas sudaro naujus sutartinius santykius. Šios paslaugos yra visiškai atsieta nuo nemokamo „Erotikas“ duomenų bazės sistemos naudojimo. Individualios sutartys nėra prenumeratos. Sutartį sudaro Vartotojas, pasirinkdamas apmokestinamą Paslaugą ir prisiimdamas mokėjimo įsipareigojimą, paspausdamas mygtuką „Pirkti“ (toliau: Užsakymo procesas). Paslaugoms, kurioms taikomas mokestis, taip pat taikomos vietinės sąlygos. a. Jei Vartotojas nusprendžia pirkti per „Erotikas“, jis sutinka sumokėti „Erotikas“ visus mokesčius už nurodytą kainą už pasirinktas Paslaugas, taip pat visas išlaidas ar mokesčius, kurie gali atsirasti už jų mokėjimus. Be to, „Erotikas“ yra įgaliota apmokestinti pasirinktą mokėjimo paslaugų teikėją (vartotojo „mokėjimo būdą“). „Erotikas“ gali ištaisyti visas atsiskaitymo klaidas ar klaidas, net jei mokėjimas jau buvo paprašytas ar gautas. Jei Vartotojas atšaukia operaciją ar kitaip atšaukia mokėjimą naudodamasis savo mokėjimo metodu, „Erotikas“ gali savo nuožiūra nedelsdamas ištrinti Vartotojo paskyrą. b. „Monetos“ sudarydamas mokėtinus sutartinius santykius, Vartotojas gauna užsakymo procese pasirinktą sumą, kuri yra įskaitoma kredito sąskaitos forma. Kredito likutis išreikštas vadinamosiomis „monetomis“. Naudodamas 50 „monetų“, Vartotojas gali siųsti pranešimus kitiems vartotojams. Jei kredito sąskaitoje nebėra jokių „monetų“, negalima siųsti kito pranešimo kitiems vartotojams. Vartotojas gali vėl pridėti „Monetas“ prie savo kredito sąskaitos per Užsakymo procesą, per kurį sudaroma nauja pirkimo sutartis. c. „Monetos“ yra virtualūs daiktai, kuriuos Vartotojas įsigyja. Vartotojui leidžiama pirkti virtualius daiktus tik per „Erotikas“ ir jokiomis kitomis priemonėmis. Virtualūs daiktai sudaro ribotą licenciją, kuriai taikoma ši sutartis. Išskyrus atvejus, kai taikomi įstatymai draudžia kitaip, Vartotojo įsigytos virtualios prekės bus licencijuojamos Vartotojui ir Vartotojas patvirtina, kad jokie virtualių daiktų pavadinimai ar nuosavybės teisės Vartotojui nebus perduotos ar priskirtos. Ši sutartis nebus aiškinama kaip virtualių daiktų teisių pardavimas. Joks vartotojo sąskaitos balansas, susijęs su virtualiais elementais, neatitinka realiojo sąskaitos balanso ar atspindi visas saugomas vertes, tačiau nurodo vartotojo licencijos taikymo sritį. Nėra jokių mokesčių už virtualius daiktus, jei jie nenaudojami, tačiau licencija, suteikta Vartotojui virtualiems daiktams, pagal šios sutarties sąlygas baigiasi, jei „Erotikas“ nustoja teikti paslaugą arba jei vartotojo sąskaita yra kitaip uždaryta arba nutraukta. „Erotikas“ pasilieka teisę savo nuožiūra imti mokesčius už teisę naudotis virtualiais daiktais ar jais naudotis ir (arba) platinti virtualius daiktus už tam tikrą mokestį arba nemokamai. „Erotikas“ gali bet kada valdyti, reguliuoti, valdyti, modifikuoti ar pašalinti virtualius elementus. Jei „Erotikas“ naudojasi bet kuria iš šių teisių, „Erotikas“ neatsako nei Vartotojui, nei trečiosioms šalims. Virtualų daiktų perdavimas yra draudžiamas, o Vartotojas negali parduoti, priimti atgal ar kitaip perduoti virtualių daiktų jokiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Virtualus daiktus galima atsiimti tik per paslaugą. Visi virtualių daiktų pirkimai ir grąžinimai, atlikti naudojant Paslaugą, yra galutiniai ir negrąžinami. Virtualių daiktų, skirtų naudoti Paslaugoje, teikimas yra „Erotikas“ teikiama paslauga, kuri prasideda iškart po to, kai Vartotojas sutinka pirkti tokius virtualius daiktus. d. „RefundUser“ pripažįsta, kad „Erotikas“ neprivalo grąžinti pinigų dėl kokių nors priežasčių ir neturės teisės į jokius pinigus ar kitokią kompensaciją už nepanaudotus virtualius daiktus, jei sąskaita uždaryta tyčia ar netyčia. Tačiau Erotikas peržiūrės kiekvieną prašymą kiekvienu atveju atskirai ir turi teisę grąžinti pinigus tik kaip geros valios gestą ir nepripažindamas jokių teisinių įsipareigojimų. Apskritai visi mokesčiai už pirkinius negrąžinami ir nėra jokių mokesčių. grąžinimai ar kreditai už iš dalies panaudotus laikotarpius. Virtualų daiktų pirkimas yra galutinis ir negrąžinamas. 8. Apmokėjimo sąlygos a. Mokestis už mokamas paslaugas turi būti sumokėtas iš anksto „Erotikas“ ir yra visiškai surenkamas naudojant užsakymo procese pasirinktą mokėjimo būdą, pvz., Kredito kortelę, tiesioginį debetą, internetinę bankininkystę, „Paysafe“ kortelę ar „PayPal“. Sėkmingai atlikus Užsakymo procesą, monetos bus nedelsiant įskaitytos į kliento sąskaitą, bet ne vėliau kaip po 2 valandų. Pirkdami kreditine kortele, Erotikas.com bus rodomas kaip aprašas jūsų ataskaitoje. b. „Erotikas“ gali atlikti mokėjimus už mokamas paslaugas, kurias tvarko Erotikas paskirtas išorės paslaugų teikėjas. 9. Vartotojo įsipareigojimai a. Vartotojas yra atsakingas tik už savo registracijos turinį, tolesnius asmens duomenis, taigi ir už informaciją, kurią jie pateikia apie save. Vartotojas patvirtina, kad pateikti duomenys yra teisingi ir apibūdina save asmeniškai. Tyčinis ar apgaulingas klaidingas pateikimas gali baigtis civilinėmis ir baudžiamosiomis bylomis ir suteikti Erotikas teisę blokuoti Vartotojo profilį, nepažeidžiant Erotikas teisės į atlyginimą. b. Vartotojas patvirtina, kad nenaudoja „Erotikas“ paslaugų verslo ar komerciniais tikslais, ypač reklamos tikslais. Vartotojui draudžiama rankiniu būdu ar kompiuterinėmis programomis perskaityti kitų Vartotojų turinį ir profilius, kad būtų galima naudoti tokiu būdu gautus duomenis. c. Vartotojas įsipareigoja konfidencialiai elgtis su savo prisijungimo duomenimis. Jei prisijungimo duomenys perduodami tretiesiems asmenims, Vartotojas yra atsakingas už visas veiksmo pasekmes. Jei įtariama, kad prieigos duomenys buvo persiųsti trečiosioms šalims, Vartotojas privalo nedelsdamas informuoti Erotikas ir imtis tinkamų priemonių, kad būtų išvengta tolesnio piktnaudžiavimo (pvz., Pakeitus slaptažodį). d. Vartotojams draudžiama teikti bet kokio pobūdžio aiškų turinį. e. Be to, Vartotojas įsipareigoja nepiktnaudžiauti „Erotikas“ paslaugomis, ypač nenaudoti jų šmeižiančios, rasistinės, kurstomos ar kitaip neteisėtos medžiagos ar informacijos sklaidai; neprašyti neteisėtos pornografijos per duomenų bazių sistemą ar iš kitų Vartotojų; nenaudoti jų grasinti ar priekabiauti prie kitų Vartotojų ar atlikėjų ar pažeisti jų teises (įskaitant asmenines teises); neįtraukti į sistemą ar duomenų bazę jokių duomenų, kuriuose yra virusas, programinė įranga ar kita medžiaga, saugoma autorių teisių ar kitų apsauginių teisių, nebent Vartotojas yra atitinkamų teisių savininkas arba turi reikiamą sutikimą naudoti; nenaudoti jų taip, kad pakenktų Paslaugų prieinamumui kitiems Vartotojams; neklausyti jokių elektroninių laiškų ar kitų pranešimų ir nebandyti to daryti; nesiųsti grandininių laiškų; nesiųsti jokių el. laiškų ar kitų pranešimų, kurie naudojami komerciniams tikslams; profilio duomenyse neminint jokių vardų, adresų, telefono ar fakso numerių, žinučių siuntimo adresų, el. pašto adresų ar URL; nerinkti, saugoti ir netvarkyti jokių asmeninių duomenų apie kitus Vartotojus. f. Aukščiau nurodytų įsipareigojimų nevykdymas ar kitų šiose Bendrosiose sąlygose reglamentuotų įsipareigojimų pažeidimas suteikia „Erotikas“ teisę nedelsiant blokuoti Vartotojo prieigą prie duomenų bazės ir nutraukti sutartį be įspėjimo dėl įtikinamų priežasčių. g. Jei Vartotojas susieja komercinius ar verslo interesus su sutartinių santykių sudarymu arba naudojasi turimais duomenimis verslo ar komerciniais tikslais arba tikslams, kurie nėra aiškiai patvirtinti Erotikas, jie įsipareigoja sumokėti Erotikas 1000 eurų baudą už kiekvieno įrodyto pažeidimo. Tai neturi įtakos kitiems reikalavimams atlyginti žalą. h. Vartotojas taip pat privalo laikytis Erotikas nuotraukų / paveikslėlių politikos. 10. Vartotojo įsipareigojimų pažeidimas Jei Vartotojas pažeidžia šias Bendrąsias sąlygas, „Erotikas“ gali bet kuriuo metu be įspėjimo nutraukti narystę, o Vartotojo paskyra bus ištrinta. 11. Bendravimas a. Erotikas nustato Vartotojo elektroninę pašto dėžutę pagal savo paskyrą / profilį. Tai padeda susisiekti su kitais vartotojais ir perduoti paslaugos pranešimus iš Erotikas. Tolesnis „Erotikas“ ryšys su Vartotoju bus vykdomas Vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu. b. „Erotikas“ duomenų bazės vartotojams suteikiamas pokalbis, skirtas abipusiam keitimuisi informacija tekstine forma, taip pat dovanos ir bučiniai kontaktui užmegzti. Patys Vartotojai yra atsakingi už tarpusavio bendravimo valdymą ir tinkamo išraiškos būdo užtikrinimą. Reikėtų vengti seksualiai prieštaringų pareiškimų pradžioje ir užuominų bendraujant. c. Pokalbį Vartotojas gali pradėti bet kuriuo metu. Vartotojai, turintys iš anksto nustatytą „Monetų“ skaičių, gali už atlygį rašyti kitiems Vartotojams. d. Pagal numatytuosius nustatymus vartotojas gauna tiesioginius pranešimus. Pranešimai apima pranešimus apie gautus pokalbio pranešimus, kitų vartotojų apsilankymus profilyje, kitų naudotojų profilio žymes ir rungtynes. Pranešimus galima išjungti programos nustatymuose. e. Vartotojų pramogoms „Erotikas“ naudoja profesionalius animatorius ir operatorius, kurie sistemoje nėra atskirai nurodyti. Ši paslauga teikiama aukščiausios kokybės. Tikri susitikimai su šiais operatoriais neįmanomi. Vartotojai jiems gali siųsti pranešimus tik portale. 12. Reklama ir informaciniai biuleteniai Registruodamasis „Erotikas“, Vartotojas aiškiai sutinka, kad jiems gali būti siunčiami pranešimai su informacija apie „Erotikas“, taip pat informacija apie kitus Vartotojus. Vartotojas turi teisę bet kada nutraukti siuntimą. 13. Komercinio ar verslo naudojimo draudimai, Šlamšto draudimas a. Vartotojas tikina, kad nesiekia jokių komercinių ir (arba) verslo interesų, susijusių su jų naudojimu. Jie įsipareigoja nenaudoti „Erotikas“ svetainės ir mobiliosios programėlės komerciniais ar verslo tikslais. b. Reklama komerciniuose ar verslo interneto puslapiuose ar programose, ypač tose, kurios: Prekių ar paslaugų siūlymas pinigine verte, lygiaverčio pasiūlymo prašymas arba nuoroda į lygiavertį pasiūlymą, kurį galima gauti kitur Komercinių ar verslo svetainių ar programų, ypač tų, reklama siūlyti prekes ar paslaugas už atlygį, naudojami įmonių pristatymui ar reklamai, arba reklamuoti kitus komercinius portalus. Tai ypač pasakytina apie įmonių reklamą iššokančiųjų langų, reklaminių antraščių pavidalu arba naudojant specialiai paryškintas ar pastebimas nuorodas. Interneto puslapis laikomas komerciniu, jei jis tiesiogiai ar netiesiogiai susiejamas su kito operatoriaus komerciniu interneto portalu. Užmegzti ryšį siekiant gauti vėlesnio pelno, visų pirma nurodant vėlesnes nuorodas į 0900 numerius arba aukščiausios klasės SMS numerius. c. Vartotojas įsipareigoja nereklamuoti komercinių pasiūlymų kitiems čia siūlomiems Paslaugos vartotojams ar kitiems vartotojams jokia forma ir nesiųsti pranešimų, kurie naudojami komerciniams ar verslo tikslams. Tai taip pat reiškia nuorodų nustatymą ar pavadinimą viešai prieinamuose profiliuose arba pranešimų siuntimą naudojant vidines pranešimų mainų sistemas (pvz., Pranešimų skelbimas, forumai ir profilio duomenys). 14. Žala a. Vartotojas, kuris vykdo ar naudoja „Erotikas“ komerciniais ar verslo tikslais, kaip apibrėžta 12 punkte, be Erotikas leidimo, privalo sumokėti fiksuoto dydžio 5 100 eurų kompensaciją. Tokiu atveju Vartotojui leidžiama įrodyti, kad žala apskritai nebuvo padaryta arba kad ji yra žymiai mažesnė už vienkartinę sumą. Erotikas pasilieka teisę įrodyti, kad dėl to patyrė didesnę žalą. b. Tyčinio ar labai neatsargaus 8 punkte nurodytų Vartotojo įsipareigojimų pažeidimo atveju Vartotojas įsipareigoja atlyginti Erotikas žalą, nebent pažeidimas jau yra vienkartinė kompensacija pagal šio punkto 1 dalį. Tokiu atveju Vartotojui leidžiama įrodyti, kad apskritai padaryta žala. 15. Trečiųjų šalių paslaugos Paslaugoje gali būti trečiųjų šalių siūlomų skelbimų ir akcijų, taip pat nuorodų į kitas svetaines ar interneto išteklius. „Erotikas“ neatsako už tokių išorinių svetainių ar interneto išteklių prieinamumą (ar jų nebuvimą). Jei Vartotojas nusprendžia bendrauti su trečiosiomis šalimis per „Erotikas“ paslaugas, jų ir Vartotojo santykiams taikomos šių trečiųjų šalių sąlygos. „Erotikas“ neatsako už tokių trečiųjų šalių sąlygas ar veiksmus. 16. Bendrųjų sąlygų pakeitimas „Erotikas“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias bendrąsias sąlygas, jei tai neturi įtakos esminėms sutartinių santykių nuostatoms ir yra būtina norint prisitaikyti prie pokyčių, kurių Erotikas nebuvo galima numatyti sutarties sudarymo metu. sutarties nesilaikymas pastebimai sutrikdytų sutartinių santykių pusiausvyrą. Esminės nuostatos, visų pirma, susijusios su sutartų paslaugų rūšimi ir apimtimi, taip pat terminu, įskaitant nuostatas dėl sutarties nutraukimo. Erotikas turi teisę atlikti pakeitimus, kad pašalintų visas sutarties spragas, ypač dėl teisinių ir teismų praktikos pakeitimų. 17. Erotikas atsakomybė a. „Erotikas“ neprisiima jokios atsakomybės už kitų Vartotojų paskelbtų ar perduotų duomenų ir turinio tikslumą ir saugumą. „Erotikas“ taip pat neprisiima jokios atsakomybės už Vartotojo profilių turinio teisingumą. Nors tai nėra leidžiama, Vartotojai gali įvesti neteisingą ar neteisėtą informaciją ir turinį arba naudoti „Erotikas“ paslaugas netinkamais ar neteisėtais tikslais. b. „Erotikas“ teikia IT paslaugą su prieiga prie duomenų bazės ir negarantuoja sėkmės. Kadangi „Erotikas“ neturi jokios įtakos duomenų perdavimui internetu už savo IT infrastruktūros ribų ir dėl interneto ypatumų bei neapibrėžtumų, „Erotikas“ negali prisiimti atsakomybės už tokius išorinius duomenų praradimus ir (arba) duomenų perdavimo klaidas. „Erotikas“ neatsako už bet kokį pasiūlymo gedimą, kurio ji negali kontroliuoti (pvz., Dėl nenugalimos jėgos ar techninių interneto veikimo sutrikimų). c. „Erotikas“ neprisiima jokios atsakomybės už piktnaudžiavimą informacija, kurią Vartotojas pateikia tretiesiems asmenims. „Erotikas“ taip pat nėra atsakinga už neteisėtą trečiųjų šalių prieigą prie Vartotojų asmens duomenų (pavyzdžiui, nesankcionuotai patekus į centrinę duomenų bazę), nebent „Erotikas“ sąmoningai ar labai aplaidžiai leido padaryti trečiųjų šalių neteisėtą prieigą. d. „Erotikas“ atsako tik už tyčią ir didelį aplaidumą, išskyrus esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimą, gyvybės, kūno ar sveikatos sužalojimą arba reikalavimus, kylančius iš Atsakomybės už gaminius įstatymo. Esminiai sutartiniai įsipareigojimai yra tie, kurių įvykdymas yra būtinas sutarties tikslui pasiekti. e. Nedidelio neatsargaus įsipareigojimo pažeidimo atveju, kuris yra būtinas sutarties tikslui pasiekti (kardinali pareiga), Erotikas atsakomybė ribojama numatoma ir tipiška atitinkamos veiklos rūšiai būdingos žalos dydžiu. f. Minėtas atsakomybės apribojimas taip pat taikomas asmeninei Erotikas darbuotojų, atstovų ir agentų atsakomybei. 18. Teisės a. Vartotojas suteikia „Erotikas“ neišimtinę, perleidžiamą, geografiškai neribotą ir laikinai apribotą teisę naudotis turiniu, kurį jie sukūrė arba įkėlė į duomenų bazę, įskaitant paveikslėlius, tekstus ir vaizdo įrašus. b. Vartotojas užtikrina, kad jų paskelbtas ar sukurtas turinys ir jų naudojimas nepažeidžia trečiųjų šalių teisių, ypač autorių teisių ar kitų nuosavybės teisių. 19. Duomenų apsauga „Erotikas“ renka, tvarko ir naudoja Vartotojo asmens duomenis, kaip aprašyta šiose Sąlygose ir Privatumo politikoje. Asmens duomenų saugojimą reglamentuoja įstatymų nuostatos. 20. Anuliavimo instrukcija a. Vartotojas turi teisę per keturiolika dienų nutraukti sukurtas sutartis nenurodydamas priežasčių. Atšaukimo laikotarpis yra keturiolika dienų nuo individualaus sutarties sudarymo dienos. Norėdamas pasinaudoti atšaukimo teise, Vartotojas privalo mums (Erotikas Online BV, Frans Erensstraat 14A, 5921VG Venlo, Nyderlandai) pateikti aiškų pareiškimą (pvz., Paštu ar el. Paštu išsiųstą laišką) apie savo sprendimą. nutraukti šią sutartį. Kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo laikotarpio, jiems pakanka išsiųsti pranešimą apie naudojimąsi teise atsisakyti sutarties, kol nesibaigia šis atšaukimo laikotarpis. b. Atšaukimo pasekmės Jei Vartotojas nutraukia šią sutartį, mes kompensuosime visus iš jų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias dėl to, kad Vartotojas pasirinko kitą nei siūlomas pigių standartinių pristatymo būdą) mums) be nepagrįsto delsimo ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai gavome pranešimą apie Vartotojo šios sutarties nutraukimą. Šiai kompensacijai naudosime tas pačias mokėjimo priemones, kaip ir pradiniam sandoriui, nebent su jomis būtų aiškiai susitarta kitaip; jokiu būdu nereikia mokėti už šią kompensaciją. Jei Vartotojas paprašė, kad paslauga būtų pradėta atšaukimo laikotarpiu, c. Jei Vartotojas davė savo aiškų sutikimą, atšaukimo teisė pasibaigia anksčiau laiko, jei „Erotikas“ iki vartotojo naudojimosi atšaukimo teise visiškai suteikė Vartotojo prašomą paslaugą. 21. Baigiamosios nuostatos a. Teisinius santykius tarp „Erotikas“ ir Vartotojo reglamentuoja Nyderlandų įstatymai, atsižvelgiant į privalomas nuostatas. Visų pretenzijų, kylančių iš šios sutarties, jurisdikcijos vieta yra „Venlo“, jei Vartotojas nėra klientas. Valstybės, kurioje vartotojas turi įprastinę gyvenamąją vietą arba nuolatinę gyvenamąją vietą sutarties sudarymo metu, privalomų taisyklių taikymas lieka nepakitęs. b. Jei atskiros šių Bendrųjų sąlygų nuostatos yra negaliojančios arba neišsamios, likusių Bendrųjų sąlygų galiojimas lieka nepakitęs.